Lastechnieken

Voor afnemers voert Van Vegchel Metaal laswerkzaamheden uit voor het vervaardigen van hoogwaardige producten.
Vakmanschap, topkwaliteit en een prijsbewuste kijk op zaken vormen de basis voor Van Vegchel Metaal.
Door vakgerichte innovatie op het gebied van processen en technologieën kan het lasbedrijf zich op deze gebieden blijven onderscheiden.
Daarbij staat een toegewijd team van specialisten met affiniteit voor hun vakgebied altijd klaar om deskundig maatwerk te leveren.
Dit altijd met een focus op het toepassen van tijd en kosten besparende lasprocessen. Opdrachtgevers van “Van Vegchel Metaal” hebben behoefte aan kwaliteit, korte levertijden, flexibiliteit en betrouwbaarheid.
De organisatie van “Van Vegchel Metaal” is erop gericht hier invulling aan te geven en levert voortdurend inspanningen de klanttevredenheid op deze facetten te blijven verbeteren.
[de afbeeldingen in deze diavoorstelling zijn voorbeelden 1:1 afkomstig van externe bronnen]